Środa, 23 Maja, 2018 roku. Do końca roku zostało 223 dni.Imieniny obchodzą:Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon
Polska English

Witaj. Jesteś naszym 464921 gościem.

Aktualności


Spotkanie Autorskie z Jolanta Szwalbe


SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „PERSPEKTYWA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020


Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców woj. śląskiego z ICT

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców woj. śląskiego z ICT

Trwa nabór na kolejny temat  bezpłatnych warsztatów z ICT.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz rusza z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym.

Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Formularze rejestracyjne oraz harmonogram i szczegóły znajdują się tutaj: więcej informacji

 

21.11 - GOOGLE AdWords Artur Jabłoński (Katowice) więcej informacji

 

28.11 - GOOGLE AdWords Artur Jabłoński (Bielsko Biała) więcej informacjiSpotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Spółka SPIN-US  z Katowic serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców, które ma ca celu przybliżenie szczegółów programowych nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2015.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2015 o godz. 10:00 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015 jako forum współpracy z UŚ w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. 

Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków z Funduszy UE, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę z zakresu zasad korzystania z dostępnych instrumentów finansowych UE, tak na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Problematyka poruszana w trakcie spotkania obejmować będzie w szczególności: rodzaje krajowych programów dedykowanych przedstawicielom sektora MŚP, sposób prowadzenia naborów oraz wytyczne i kryteria przeprowadzanych konkursów z uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie (NCBR, PARP, MG itp.), ogólną analizę RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz formy skorzystania z programu przez przedsiębiorców.

Ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy do rejestracji w wydarzeniu za pośrednictwem strony www.


„Pierwszy krok w kierunku własnej firmy”


 GIERAŁTOWICKIE CENTRUM ROZWOJU

ul. Powstańców 1  44-186 Gierałtowice

tel: 0 32-44 19 450  fax: 0 32-44 19 451       gcr@gieraltowice.pl

 

Gierałtowickie Centrum Rozwoju zaprasza chętnych na:

V  warsztaty dla osób poszukujących pracy
 „Kreatywni na rynku pracy” 
Termin; 17.11.2014 -  28.11.2014 
Osoby chętne 
proszone są 
o pilny kontakt telefoniczny
 bądź osobisty
 w Gierałtowickim Centrum Rozwoju.
Ilość miejsc jest ograniczona!!!
PLAN WARSZTATÓW

·               Warsztat z komunikacji interpersonalnej i asertywności

·               Poznaję swój potencjał i preferencje zawodowe

·               Rozmowa  kwalifikacyjna – jak sobie z nią poradzić

·               Kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy

·               Poznaję sposoby pisania CV

·               Warsztat komputerowy

·               Kreatywny warsztat  „Papierowe święta”

·               Warsztaty makijażu „Odkryj w sobie piękno”

ZAPRASZAMY !!!


IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Zapraszamy do udziału w największym w

 

Europie

 

wydarzeniu poświęconemu sektorowi

 

MŚP!

 

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014r. Wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP zainaugurowanego w 2011 roku - poprzednie trzy edycje Kongresu dowiodły, że jest on najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym dedykowanym sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.

 Rejestracja

szczegóły  


Projekt Gliwicki ParkON

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek
zapraszają bezrobotne/nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w wieku 45+ z powiatu gliwickiego i Gliwic, do udziału w projekcie „Gliwicki pakON”.

 Plakat

więcej informacji

 


Gierałtowickie Centrum Rozwoju Informuje przedsiębiorców o możliwości skorzystania ze szkoleń i konkursie.

Gierałtowickie Centrum Rozwoju

Informuje przedsiębiorców o możliwości skorzystania

ze szkoleń i konkursie.

 

                                                                                                                         Szczegóły 


Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

"Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych"
14 maja 2014
Godzina 10:00-14:00
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Studziennej 6 44-100 Gliwice

Projek Wzrost potencjału pracowników mikro małych i średnich firm technologicznych w województwie śląskim

Projekt realizowany przez firmę CERTPOL – Systemy certyfikacyjne

pt „Wzrost potencjału pracowników mikro małych i średnich firm technologicznych w województwie śląskim”

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 Obejmuje bezpłatne kursy z zakresu

język angielski, język niemiecki, ICT – kurs komputerowy, zarządzanie czasem oraz obsługa klienta oraz komunikacja

 

Rekrutacja – sierpień 2013 r Osoba do kontaktu 721 480 237

 Czytaj więcej: www:efs.certpol.pl

Projekt Kierunek przedsiębiorczość

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 9 września 2013 r. rozpocznie rekrutację do projektu Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja trwać będzie 14 dni roboczych do dnia 26 września br.

W ramach projektu przewiduje się m.in:

  • BEZZWROTNE DOTACJE w wysokości nie większej niż 21 662,00 zł,.
  • SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Grupą priorytetowe są osoby do 30 roku życia oraz kobiety

                                                        

                                                     więcej informacji: www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl 


Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich pracodawców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

Zapewniamy bezpłatne stoisko, możliwość zaprezentowania  wolnych miejsc zatrudnienia oraz nowoczesny budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu.

Targi odbędą się:

10 października 2013 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godz. 10.00-14.00

szczegóły


Projekt "Podejmij wyzwanie"

Projekt "Podejmij wyzwanie" jest realizowany przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku w partnerstwie z Sanockim Towarzystwem Oświatowym — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2015Celem projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa 150 osób niepełnosprawnych w wieku 15-27 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje tereny województwa śląskiego, na których odsetek osób korzystających z pomocy społecznej był wyższy niż średnia dla województwa śląskiego.

 Biuro Projektu „Podejmij wyzwanie”44-100 Gliwiceul. Zwycięstwa 61 (oficyna)

tel. 509 570 030; 789 025 830

mail: gliwice@swp.gda.pl

strona: www.podejmijwyzwanie.info

 


Aktywni po 60-tee!

Aktywni po 60-tee!
 
Projekt realizowany i współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
 
Projekt kierujemy do 60 osób w wieku 60+ zamieszkujących w podregionie gliwickim (m. Gliwice oraz powiat i m. Zabrze) głównie do osób nie aktywnych zawodowo, samotnych które chcą połączyć rozwój własne pasji i zainteresowań z podejmowaniem działań na rzecz innych.
 
Osoby zainteresowane prosimy kierować do:
Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości
Ul. Zwycięstwa 36 – II p. (oficyna)
44-100 Gliwice
Osoby do kontaktu: Karina Śliwa Tel.32/ 230 48 79 - sekretariat
lub Małgorzata Wandzel Tel 32/230 48 79 wew. 26 
 

Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

"Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych"
 
15 maja 2013
 
Godzina 10:00-14:00
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagielońska 21 44-100 Gliwice
 

Konferencja dla mikroprzedsiębiorstw z terenu Gminy Giarałtowice

W związku z naborem wniosków z PROW 2007-2013 na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w dniach 15 - 26 kwiecień 2013r., Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach organizuje konferencję, na której omówione zostaną kryteria i zasady naboru wniosków w obecnej edycji.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice 

11 kwietnia br.


Konkurs dla podmiotów gospodarczych obszarów wiejskich

Ogłoszenie o zbliżającym się konkursie na dotację dla firm z obszarów wiejskich oraz osób tworzących przedsiębiorstwo

w ramach działania 3.12 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej.

Termin składania wniosków od 15 do 26 kwietnia br.

                                                                                    więcej informacji

 

 


Bezpłatne szkolenie CISCO CCNA

Bezpłatne szkolenie CISCO CCNA w ramach projektu CISCO Networking na Śląsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 

Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników z obszaru woj. śląskiego

 W ramach projektu oferujemy:

1. Szkolenie CISCO - Zarządzanie Sieciami Komputerowymi - 184 godziny lekcyjne
2. Podstawy sieci komputerowych
3. Protokoły i koncepcje routingu
4. Przełączanie w sieciach lokalnych przewodowych i bezprzewodowych
5. Dostęp do sieci rozległych

 

szczegół:

 

Adres: ul. Lutycka 6, 44-100 Gliwice
Telefon: 32 750-02-30
e-mail: cisco_slaskie@4system.com

www.4system.pl/cisco_slaskie/ 


Z komputerem na ty nowoczesny pracownik po 50-tce

Projekt pn. Z komputerem na ty nowoczesny pracownik po 50-tce

realizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z Grupą Gumułka - Euroedukacja Sp. z o. o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalna karta gospodarki" Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałanie 8.1.1 "Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".

szczegóły


Konkursy dla innowacyjnych przedsiębiorstw

  • "Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki"
  • "Innowator Śląska 2012"
więcej informacji na stronie: www.ris.slaskie.pl  


AKADEMIA DOBREJ ENERGII

AKADEMIA DOBREJ ENERGII
 
INSTYTUT DORADZTWA SP Z O. O. zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu montażu instalacji energetyki odnawialnej (moduł I) oraz szkolenia z projektowania budynków energooszczędnych (moduł II). Projekt przewiduje realizację dwóch odrębnych szkoleń, każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednym typie szkoleń. Szkolenia są bezpłatne.
Szkolenia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

MONTER 50+. NOWY WYMIAR BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

MONTER 50+. NOWY WYMIAR BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 
Firma  Sotronic Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń w zakresie montażu innowacyjnych technologii światłowodowych. Szkolenia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Praca na wakację 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) do pracy na terenie Niemiec w okresie wakacji - lat 2013. Poszukiwani są chętni do prac pomocniczych w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie czy gastronomii. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2013 r. 

Szczegółowe informację oraz dokumenty do pobrania na stronie www.wup-katowice.pl  Projekt „EUROfirma plus”

Projekt „EUROfirma plus”

Projekt finansowany z UE w ramach POKL-Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt realizowany przez firmę "trawipol-az"

Czas trwania projektu 01.08.2012-31.03.2014

Rekrutacja do projektu od 10.12.2012-02.01.2013

więcej informacji

 


Własna działalność- szansa dla Ciebie

Firma IT Vision we współpracy z WUP w Katowicach realizuje projekt:

"Własna działalność - szansa dla Ciebie" przeznaczony dla osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.

W ramach projektu beneficjenci ostateczni mogą otrzymać wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gosp. w kwocie 40 000 PLN + wsparcie pomostowe w kwocie 7 200 PLN na pokrycie bieżących kosztów + wsparcie doradcze. Szczegóły na stronie internetowej:

www.wdz.itvision.pl 

Projekt będzie realizowany w Rudzie Śląskiej

Tel kontaktowy: 728 422 366

 


Projekt "Wykwalifikowani - konkurencyjni"

Projekt "Wykwalifikowani - konkurencyjni"

Projekt skierowany jest do osób pracujących powyżej 50 r życia zatrudnionych w sektorze MŚP z woj. śląskiego.

szczegóły


Giełda Pracy

Giełda Pracy 21.11.2012 godzina 10:00 Młodzieżowe Biuro Pracy
w Pyskowicach Zaprasza 
 

Darmowy Kursy języka angielskiego

Darmowy kurs języka angielskiego dla mieszkańców Gminny Gierałtowice 

 

Informacje

Informacja o PUP Gliwice

Powiatowy Urząd Pracy informuje że 26.10.2012 będzie nie czynny szczegóły w ogłoszeniu

Ogłoszenie  


Spotkanie informacyjne

Gminne Centrum Informacji zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zatrudnienia w restauracji McDonald`s w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach

 

Ogłoszenie


Szkolenie Własność intelektualna

Park Naukowo Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o. o zaprasza na szkolenie pt. "własność intelektualna". Adresaci szkolenia: pracownicy przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego. 

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy


Z rolnika na wykwalifikowanego pracownika - bezpłatny kurs

Zapraszamy rolników i ich domowników (ubezpieczonych w KRUS)
do udziału w bezpłatnych szkoleniach szczegóły na plakacie 
 

praca wakacyjna w Niemczech


Z rolnika na wykwalifikowanego pracownika - bezpłatny kurs

Zaproszenie do udziału w projekcie finansowanego z UE. W ramach projektu przewidziane są szkolenia zawodowe. Projekt skierowany jest do osób ubezpieczonych w KRUS lub jego domowników.

Szkolenie Własna Firma

Zapraszamy serdecznie wszystkich doktorantów, bezrobotnych absolwentów uczelni oraz studentów z woj. ślaskiego chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/out w obszarze transportu.

Więcej informacje na stronie www.wlasnafirma.slask.pl


Kurs na wózki widłowe

Darmowy kurs na wózki widłowe - dla osób bezrobotnych

CENTRUM EDUKACJI i WARUNKÓW ROZWOJU
Przyszowic, ul. Szkolna 4
tel. 757-11-33


Dotacje na załozenie działalności gospodarczej

"Przedsiębiorczość na miarę Twojego sukcesu" - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Więcej inforamcji

Szczegółowy opis


Kobiety uczą się po czterdziestce

Zapraszamy Panie na szkolenie w ramach projektu "Kobiety uczą się po czterdziestce"

Przeszkolimy bezpłatnie 80 kobiet pracujących w woj. śląskim z podstawy obsługi komputera i programów biurowych. Projekt refunduje opłaty za egzaminy na europejski certyfikat ECDL START oraz certyfikat e-Citizen

 

Więcej informacji na www.kursy-impuls.pl

 

Szkoła Komputerowa IMPULS Sp. z o. o.
ul. Piramowicza 2/1
44-100 Gliwice
tel. (32)238 24 39, (32)238 27 20 fax. (32)494 47 06
e-mail: projekt@kursy-impuls.pl

Sekretariat czynny pn-pt w godz. 8:00-16:00


Kurs - Jak założyć własny sklep internetowy

Bezpłatny kurs dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu woj. śląskiego "Jak założyć własny sklep internetowy"

więcej informacji na www.sklepy.bazaprojektow.eu


Szkolenia bezpłatne dla pracujących z zakresu spawania

Szkolenia bezpłatne dla pracujących z zakresu spawania w metodach TIG (141),MAG (135), elekroda otulona(111) na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym  

Szczegóły www.efs.spawanie.zre.com.pl


Zmiana numeru telefonu do GCI

Informujemy, że z dniem 12.11.2010r uległ zmianie numer telefonu do GCI.
Za niedogodności przepraszamy

 

Nowy numer telefonu: 32/44 - 19 - 450


Szkolenia 2010

Wykaz bezpłatnych szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

LINK


Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP - Praca w wojsku

GCI Gierałtowice - najlepszy projekt!

16 marca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla Gminnych Centrów Informacji, które wzięły udział w ogłoszonym przez nas konkursie "Zaprojektuj folder i wypromuj swoje GCI".Eurodesk

W Gminie Gierałtowice powstał Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska.


"Program Kariera – praktyki dla najlepszych" organizowana przez Radę Młodych Przedsiębiorców.


Copyright © 2006 Partner RE